Caută
  • Loredana Elena Egri

Educația, mediul ereditatea - Influența lor în performanța individului

Educația ne determină să avem rezultate diferite? Sau mediul? Dar ereditatea? De ce doar unii dintre elevii unei generații vor avea un viitor strălucit laterminarea școlii, iar ceilalți vor înghesui masele inadaptaților? Care dintre cele 3 elemente generează performanță în viața de adult? Indiferent de domeniul studiilor: economie, drept, administrație, artă, sau orice altceva, în fiecare generație vor fi elevi care reușesc și elevi care eșuează. De asemenea vor fi elevi care reușesc în acel domeniu, sau elevi care reușesc, însă în altul.

Pornind de la faptul că marea lor majoritate provin din același mediu fizic, politic, iar educația formală s-a făcut în mod unitar, înseamnă că diferențele dintre aceștia sunt așadar la nivelul eredității, mediului social și economic. Sau mai poate exista vreo altă componentă?

Dacă educația este cea care maximizează potențialul eredității și a mediului, de ce avem diferențe, într-o clasă care a avut acces la același sistem de învățământ, aceiași profesori, același stil de predare? Poate fi totuși ereditatea cea care face diferența? Sau poate mediul social și economic din care fac aceștia parte? Să tratăm fiecare factor în parte: 1. Ereditatea este responsabilă de aceste diferențe


Literatura de specialitate pe care am consultat-o în cadrul acestui articol spun că în ceea ce privește personalitatea omului, elementele determinate ereditar sunt: temperamentul, aptitudinile, emotivitatea.

1.1 Temperamentul

Dacă temperamentul este cel care favorizează aceste diferențe și există 4 temperamente, înseamnă că toți elevii cu același temperament ar trebui să înregistreze succes în viața de adult. Ori, așa cum am constatat, succesul nu ține de temperament, deoarece elevi având același temperament, înregistrează rezultate diferite.


1.2 Aptitudinile

Având în vedere că aptitudinile sunt cele care pot genera obținerea de rezultate supramedii, de o precizie și calitate ridicată, putem afirma că acestea între-adevăr pot fi responsabile de diferențele dintre ei. Faptul că un elev are o aptitudine către design de exemplu, îi poate fi de folos pentru obținerea unui job mai bun decât colegii săi de generație care au familiarizați cu aceleași tehnici. Însă, tot în literatura de specialitate se menționează că aceste caracteristici vin sub formă de predispoziții, ele putând sta în formă latentă fără o stimulare corectă. Din asta deduc că dacă elevul ajunge în mediul educațional potrivit aptitudinilor sale, aceeași educație primit din partea profesorilor îl va avantaja pentru obținerea de rezultate mai bune. Însă în lipsa unei alegeri fericite a profilului, aceste aptitudini ereditare, implicit avantaje personale, se vor irosi.


1.3 Emotivitatea

Emotivitatea iese din nou din discuție la capitolul generării diferențelor de performanță, pentru că ea nu urmează un tipar, existând exemple numeroase în care atât elevii emotivi, cât și cei mai puțin emotivi având performanțe ridicate în viața de adult.

2. Mediul este responsabil de aceste diferențe

Așa cum am specificat, de regulă, elevii unei clase provin din medii similare fizice, politice. Diferențe putând fi la nivelul mediului social, cultural și economic. Și așa ajungem la familie, la mediul social, cultural și la posibilitățile economice ale acesteia.


2.1 Medul economic

Poate într-adevăr să ajute elevul, însă nu este neapărat o regulă, deoarece există numeroase exemple de elevi din medii economice dezvoltate, care nu au neapărat o performantă crescută în viața de adult. În același timp, elevii care provin din medii economice precare, înregistrează trasee diferite în viața de adult: pentru unii fiind o motivație puternică, pentru alții fiind o scuză confortabilă.


2.2 Mediul social și cultural

Primii 5 ani din viața elevului aduc cu sine achiziția principalelor reguli de conduită din partea părinților sau a adulților care intră în contact cu acesta. Așadar atitudinea elevului față de aspectele vieții de adult poate fi mult influențată de ceea ce vede la părinți sau la cei din jurul său. Așadar, avantajul de a face parte dintr-o familie echilibrată, care să transmită comportamente pozitive elevului, poate fi un factor care să contribuie la performanța acelui elev în viața de adult. În acest fel se poate explica de ce elevii au atitudini diferite față de școală și învățare. La unii favorizând dezvoltarea (la cei care au primit conduita importanței educației), față de acei elevi care provin din familii care nu pun preț pe educație. Acest mediul social, alături de un bogat mediu cultural, pot favoriza achiziția de comportamente pozitive, care îi fie de folos elevului pentru o mai ușoară adaptare în societate.

3. Educația este responsabilă de aceste diferențe

Având în vedere că educația vine prin cele 3 laturi: formală, informală și nonformală, putem spune că, dacă educația formală este aceeași pentru toți elevii unei generații, nu același lucru se întâmplă și la educația nonformală (cursuri după școală de exemplu) și informală (ceea ce citește el, sau aude, sau află de la cei din jurul său).


Putem concluziona de aici că educația nonformală și mai ales informală sunt cele care pot determina diferențe între indivizi.

Cum pot aceste forme ale educației să favorizeze performanța ulterioară? Răspunsul este prin faptul că favorizează preluarea unui nivel mai ridicat de cunoștințe din educația formală. Așadar, deși educația formală este aceeași pentru toți elevii:

  • anumite caracteristici ereditare bine puse în evidență de alegerea corectă a școlii pe care o urmează (conform aptitudinilor)

  • un mediu social și cultural care să favorizeze achiziția de reguli de conduită benefice elevului

  • o educație non-formală și informală bogată

reprezintă elemente care pot deschide apetitul elevului pentru cunoaștere. În acest un elev oarecare al unei clase, trecând prin același proces educațional, va putea prelua maximul din acesta, astfel încât să îi fie bază de pornire pentru viața de adult.

Însă, în lipsa unui mediu social și cultural favorizant, sau al unor aptitudini, educația formală poate de asemenea să corecteze acele vicii, să stimuleze apetitul pentru educare continuă, formală, nonformală și informală, în acest fel, individul putând să depășească eventualele lipsuri. Așadar influența educației este crucială pentru performanța elevului în viața de adult, mai ales acolo unde ereditatea și mediul nu sunt favorizante.

Așadar, de ce unii dintre elevii aceleași clase, având un parcurs educațional similar, vor avea un viitor diferit față de restul colegilor de generație? Răspunsul este unul multiplu:

  • Unii datorită unor aptitudini native bine pune în evidentă de către mediu și educație

  • Alții datorită unui mediu social, economic și cultural bogat

  • Alții datorită educației urmate (în toate formele ei)

L.E.E.

1 afișare