Caută
  • Loredana Elena Egri

Cei 3 factori ai dezvoltării personalității umane


Ereditatea

Ereditatea poate fi definită ca însuşirea fundamentală a materiei vii de a transmite de la o generaţie la alta, sub forma codului genetic, mesajele de specificitate ale speciei, grupului şi individului.

Unele aspecte ale vieţii psihice sunt puternic determinante ereditar (temperament, aptitudini, emotivitate), iar altele mai puţin (caracter, voinţă, atitudini). Ereditatea umană, spre deosebire de cea animală, conferă cea mai mică încărcătură de comportamente instinctive.


Mediul

Mediul reprezintă totalitatea elementelor şi fenomenelor din afara individului cu care acesta intră în interacţiune în mod direct sau mijlocit pe parcursul existenţei sale.

Dintre componentele mediului ( fizic/natural, social, economic, politic, cultural), mediul social prezintă un impact puternic asupra personalității individului.

Omul, ca ființă sociala, se dezvoltă, actionează și creează în procesul vieții sociale, în cadrul unor relații sociale, profesionale și interumane de muncă, producție și viață.

Printre cele mai importante elemente care influențează personalitatea individului amintim: comunicarea verbală a indivizilor, relațiile lor interindividuale, modelele atitudinale și comportamentale ale educatorilor (părinți, cadre didactice, adulții cu care intră în relații interpersonale, ș.a.).


Educația

Ansamblu de metode și de măsuri aplicate sistematic (și în cadru organizat) cu scopul formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale, fizice, etc ale copiilor, ale tineretului sau ale oamenilor ori ale colectivităților umane.

Educaţia este cea care leagă în mod direct ereditatea și mediul şi creează situaţii în care să fie valorificate potenţialităţile genetice ale individului.

Indiferent de teoriile susţinute de-a lungul timpului, încă nu s-a demonstrat întâietatea unuia dintre cei 3 factori.

Educaţia nu acţionează niciodată singură ci numai în corelaţie cu ceilalţi factori iar dezvoltarea rezultă din interacţiunea celor trei factori.


Așadar, deoarece fiinţa umană este singura care se poate supune educabilităţii și în același timp are capacitatea de a interveni și asupra mediului, toate acestea arată că individul uman are capacitatea de a-și influența propria dezvoltare.


L.E.E

0 afișare